9.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 6/16


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 27. oktobra 2016 – Evropska komisija/Zvezna republika Nemčija

(Zadeva C-220/15) (1)

((Neizpolnitev obveznosti države - Prosti pretok blaga - Direktiva 2007/23/ES - Dajanje pirotehničnih izdelkov v promet - Člen 6 - Prosti pretok pirotehničnih izdelkov, ki so skladni z zahtevami iz navedene direktive - Nacionalna ureditev, ki dajanje pirotehničnih izdelkov v promet pogojuje z dodatnimi zahtevami - Obveznost predhodne priglasitve pri nacionalnem organu, pooblaščenem za pregledovanje in spreminjanje navodil za uporabo pirotehničnih izdelkov))

(2017/C 006/19)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: D. Kukovec in C. Becker, agenta, skupaj z B. Wägenbaur, odvetnik)

Tožena stranka: Zvezna republika Nemčija (zastopniki: T. Henze, J. Möller in K. Petersen, agenti)

Izrek

1.

Zvezna republika Nemčija s tem, da je – strožje, kot to zahteva Direktiva 2007/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. maja 2007 o dajanju pirotehničnih izdelkov v promet, in kljub predhodnemu postopku ugotavljanja skladnosti pirotehničnih izdelkov – določila, prvič, da se za pirotehnične izdelke, preden so dani v promet, uporabi postopek iz člena 6(4) Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz (prva uredba za izvajanje zakona o eksplozivih), kakor je bila spremenjena z zakonom z dne 25. julija 2013, in drugič, da je Bundesanstalt für Materialforschung und-prüfung (zvezni urad za raziskave in testiranje materialov, Nemčija) v skladu s to določbo pristojen za pregledovanje in po potrebi spreminjanje navodil za uporabo navedenih izdelkov, ni izpolnila obveznosti iz člena 6(1) te direktive.

2.

Zvezni republiki Nemčiji se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 228, 13.7.2015.