1.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 431/28


Tožba, vložena 4. julija 2014 – Švedska proti Komisiji

(Zadeva T-521/14)

(2014/C 431/50)

Jezik postopka: švedščina

Stranki

Tožeča stranka: Kraljevina Švedska (zastopnika: A. Falk in K. Sparrman, zastopniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da je Evropska komisija s tem, da ni sprejela delegiranih aktov, ki določajo znanstvena merila za odkrivanje lastnosti endokrinih motilcev, kršila člen 5(3) Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov;

Komisiji naloži plačilo stroškov tožbe.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija mora v skladu s členom 5(3) uredbe o biocidih (1) najpozneje do 13. decembra 2013 sprejeti delegirane akte, ki določajo znanstvena merila za odkrivanje lastnosti endokrinih motilcev. Tožeča stranka trdi, da Komisija s tem, da ni sprejela takih delegiranih aktov, ni sprejela ukrepov, ki bi jih pravno morala sprejeti. Tožeča stranka je Komisijo pozvala k sprejetju delegiranih aktov iz člena 5(3) uredbe o biocidih, vendar v odgovoru Komisije po mnenju tožeče stranke ni bilo opredeljeno nobeno stališče glede tega poziva v smislu drugega odstavka člena 265 PDEU. Tožeča stranka trdi, da Komisija v času tožbe prav tako ni sprejela ukrepov za končanje domnevnega nedelovanja. Tožeča stranka meni, da ima Komisija na voljo podatke za določitev znanstvenih meril za odkrivanje lastnosti endokrinih motilcev in uporabo meril, ki se morajo v skladu z drugim in tretjim pododstavkom člena 5(3) uredbe o biocidih uporabljati, dokler Komisija ne sprejme delegiranih aktov o merilih za snovi, ki imajo lastnosti endokrinih motilcev.


(1)  Uredba (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (UL L 167, str. 1).