4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/59


Tožba, vložena 9. junija 2014 – Tose'e Ta'avon Bank proti Svetu

(Zadeva T-435/14)

2014/C 253/80

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Tose'e Ta'avon Bank (Teheran, Iran) (zastopnik: J.-M. Thouvenin, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločitev Sveta, da ohrani sankcijo proti tožeči stranki, kot je navedena v obvestilu z dne 15. marca 2014, razglasi za nično;

razglasi, da se Uredba Sveta (EU) št. 267/2012 z dne 23. marca 2012 zanjo ne uporablja;

razglasi, da se Sklep Sveta 2010/413/SZVP z dne 26. julija 2010 zanjo ne uporablja;

Svetu naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja pet tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: napačna uporaba prava, saj razloga, navedenega za ohranitev omejevalnih ukrepov proti tožeči stranki, ni med razlogi, zaradi katerih bi lahko tožena stranka sprejela omejevalne ukrepe.

2.

Drugi tožbeni razlog: napačno ugotovljeno dejansko stanje, ki temelji na očitno napačni presoji, saj naj iranska država ne bi upravljala tožeče stranke, niti naj tožeča stranka ne bi finančno podpirala iranske vlade.

3.

Tretji tožbeni razlog: nezadostna obrazložitev.

4.

Četrti tožbeni razlog: kršitev načela sorazmernosti in lastninske pravice.

5.

Peti tožbeni razlog: ugovor nezakonitosti Uredbe št. 267/2012 (1) in Sklepa 2010/413, (2) z izvrševanjem katerih je bila sprejeta izpodbijana odločitev, saj, prvič, naj bi bila pri njunem sprejetju kršena obveznost obrazložitve iz člena 296 PDEU in člen 215 PDEU ter, drugič, naj bi njune upoštevne določbe, na podlagi katerih so bili omejevalni ukrepi proti tožeči stranki ohranjeni, kršile Pogodbe in Listino Evropske unije o temeljnih pravicah.


(1)  Uredba Sveta (EU) št. 267/2012 z dne 23. marca 2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 961/2010 (UL L 88, str. 1).

(2)  Sklep Sveta 2010/413/SZVP z dne 26. julija 2010 o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Skupnega stališča 2007/140/SZVP (UL L 195, str. 39).