4.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 253/30


Tožba, vložena 14. aprila 2014 – Chemo Ibérica proti UUNT – Novartis (EXELTIS)

(Zadeva T-252/14)

2014/C 253/44

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Chemo Ibérica, SA (Barcelona, Španija) (zastopnica: M. I. Escudero Pérez, odvetnica)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Novartis AG (Bazel, Švica)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbo četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 10. februarja 2014 v zadevi R 936/2013-4 razveljavi in zato podeli znamko Skupnosti št. 10 248 367 „EXELTIS“ za razred 5 mednarodne nomenklature;

toženi stranki in/ali drugi stranki v postopku naloži plačilo stroškov tega postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „EXELTIS“ za proizvode iz razreda 5 – Prijava znamke Skupnosti št. 10 248 367

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: Novartis AG

Navajana znamka ali znak: besedna znamka „EXELON“ za proizvode iz razreda 5

Odločba oddelka za ugovore: Desestimación de la demanda zavrnitev zahteve

Odločba odbora za pritožbe: Desestimación del recurso zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe Sveta št. 207/2009