23.11.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 389/57


Sklep Splošnega sodišča z dne 5. oktobra 2015 – Grigoriadis in drugi/Parlament in drugi

(Zadeva T-413/14) (1)

((Tožba zaradi opustitve ukrepanja in zaradi plačila odškodnine - Prestrukturiranje grškega javnega dolga - Vključitev zasebnega sektorja - Škoda zaradi zmanjšanja terjatev - Izjave voditeljev držav ali vlad euroobmočja in institucij Unije - Izjava Euroskupine - Neobstoj pojasnitve vzročne zveze z zatrjevano škodo - Nedopustnost))

(2015/C 389/65)

Jezik postopka: grščina

Stranke

Tožeče stranke: Grigoris Grigoriadis (Atene, Grčija), Faidra Grigoriadou, (Atene), Ioannis Tsolias (Solun, Grčija), Dimitrios Alexopoulos (Solun), Nikolaos Papageorgiou (Atene) in Ioannis Marinopoulos, (Atene) (zastopnik: C. Papadimitriou, odvetnik)

Tožene stranke: Evropski parlament (zastopnika: A. Troupiotis in L. Visaggio, agenta); Evropski svet; Euroskupina; Svet Evropske unije (zastopnika: A. de Gregorio Merino in M. Balta, agenta); Evropska komisija (zastopnika: J.-P. Keppenne in M. Konstantinidis, agenta); in Evropska centralna banka (ECB) (zastopnika: P. Papapaschalis in P. Senkovic, agenta)

Predmet

Prvič, predlog, naj se ugotovi, da tožene stranke nezakonito niso ukrepale, da na obveznice, ki jih imajo tožeče stranke, ne bi vplival načrt sodelovanja zasebnega sektorja pri programu financiranja dolga (PSI) s katerim se je zmanjšala vrednost dolga grške države in, drugič, zahtevek za povračilo škode, ki naj bi domnevno nastala tožečim strankam zaradi te nezakonite opustitve ukrepanja.

Izrek

1.

Tožba se zavrže.

2.

Grigoris Grigoriadis, Faidra Grigoriadou, Ioannis Tsolias, Dimitrios Alexopoulos, Nikolaos Papageorgiou et Ioannis Marinopoulos nosijo stroške.


(1)  UL C 439, 8.12.2014.