23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/33


Sklep Splošnega sodišča z dne 1. decembra 2016 – Europower/Komisija

(Zadeva T-383/14) (1)

((Javna naročila gradenj - Postopek javnega razpisa - Izgradnja trigeneracijske centrale na plinsko turbino in s tem povezano vzdrževanje - Zavrnitev ponudbe ponudnika - Umik izpodbijanega akta - Ustavitev postopka))

(2017/C 022/45)

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožeča stranka: Europower SpA (Milan, Italija) (zastopnika: G. Cocco in L. Salomoni, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva L. Cappelletti, F. Moro in L. Di Paolo, nato L. Di Paolo in F. Moro, agenti)

Intervenientka v podporo tožene stranke: CPL Concordia Soc. coop. (Concordia Sulla Secchia, Italija) (zastopnik: A. Penta, odvetnik)

Predmet

Prvič, predlog, ki temelji na členu 263 PDEU, s katerim se predlaga razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 3. aprila 2014 o zavrnitvi ponudbe, ki jo je predložila tožeča stranka v okviru javnega razpisa JRC IPR 2013 C04 0031 OC, ki se nanaša na izgradnjo trigeneracijske centrale na plinsko turbino in s tem povezano vzdrževanje (UL 2013/S 137-237146) na območju Skupnega raziskovalnega središča (JRC) v Ispri (Italija), odločbe Komisije o oddaji naročila družbi CPL Concordia, katerega koli drugega s tem povezanega predhodnega ali poznejšega akta, vključno z morebitno odločbo o odobritvi pogodbe, in pogodbe ter odločbe Komisije o zavrnitvi prošnje za dostop do dokumentov javnega razpisa ter drugič, predlog, ki temelji na členu 268 PDEU, za povrnitev škode, ki naj bi nastala tožeči stranki.

Izrek

1.

Postopek s to tožbo se ustavi.

2.

Predlogi družbe CPL Concordia Soc. coop. za zavrnitev predloga za ustavitev postopka se zavržejo kot očitno nedopustni.

3.

Evropska komisija nosi svoje stroške postopka in stroške, ki jih je priglasila družba Europower SpA, vključno s stroški, povezanimi s postopkom za izdajo začasne odredbe.

4.

Družba CPL Concordia nosi svoje stroške, povezane s tem postopkom in s postopkom za izdajo začane odredbe.


(1)  UL C 235, 21.7.2014.