22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/26


Sklep Splošnega sodišča z dne 17. decembra 2015 – Universal Music/UUNT – Yello Strom (Yellow Lounge)

(Zadeva T-379/14) (1)

((Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Umik ugovora - Ustavitev postopka))

(2016/C 068/34)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Universal Music GmbH (Berlin, Nemčija) (zastopnik: M. Viefhus, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopniki: najprej G. Schneider, nato G. Schneider in D. Walicka, agenta)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Yello Strom GmbH (Köln, Nemčija) (zastopnik: K. Gründig-Schnelle, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 20. marca 2014 (zadeva R 274/2013-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Yello Strom GmbH in Universal Music GmbH.

Izrek

1.

Postopek se ustavi.

2.

Universal Music GmbH in Yello Strom GmbH nosita svoje stroške ter vsaka polovico stroškov Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT).


(1)  UL C 292, 1.9.2014.