27.7.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 245/25


Sklep Splošnega sodišča z dne 22. maja 2015 – Erbslöh Aluminium/Komisija

(Zadeva T-298/14) (1)

((Državne pomoči - Ukrepi, ki jih je Nemčija sprejela v podporo električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov, in podjetjem z veliko porabo električne energije - Sklep o začetku postopka iz člena 108(2) PDEU - Sprejetje končnega sklepa po vložitvi tožbe - Ustavitev postopka))

(2015/C 245/30)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Erbslöh Aluminium GmbH (Velbert, Nemčija) (zastopniki: T. Volz, M. Ringel, B. Wißmann, M. Püstow, C. Oehme in T. Wielsch, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: T. Maxian Rusche in R. Sauer, agenta, skupaj z A. Lukom in C. Maurerjem, odvetnika)

Predmet

Predlog za razglasitev delne ničnosti Sklepa Komisije C(2013) 4424 final z dne 18. decembra 2013 o začetku postopka iz člena 108(2) PDEU zaradi ukrepov, ki jih je Zvezna republika Nemčija sprejela v podporo električni energiji iz obnovljivih virov in velikim porabnikom električne energije (državna pomoč SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN)).

Izrek

1.

Postopek s to tožbo se ustavi.

2.

Postopek v zvezi s predlogom za intervencijo nadzornega organa EFTA se ustavi.

3.

Erbslöh Aluminium GmbH nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Evropska komisija, vključno s stroški, ki se nanašajo na postopek za izdajo začasne odredbe.

4.

Nadzorni organ EFTA nosi svoje stroške.


(1)  UL C 223, 14.7.2014.