7.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 294/66


Sklep Splošnega sodišča z dne 9. junija 2015 – Bayer MaterialScience/Komisija

(Zadeva T-282/14) (1)

((Državne pomoči - Ukrepi, ki jih je Nemčija sprejela v podporo električni energiji iz obnovljivih virov in podjetjem z veliko porabo električne energije - Sklep o začetku postopka iz člena 108(2) PDEU - Sprejetje končnega sklepa po vložitvi tožbe - Ustavitev postopka))

(2015/C 294/80)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Bayer MaterialScience AG (Leverkusen, Nemčija) (zastopniki: C. Arhold, L. Petersen, F.-A. Wesche, N. Wimmer in T. Woltering, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: T. Maxian Rusche in R. Sauer, zastopnika, skupaj s C. von Donatom in G. Quardtom, odvetnikoma)

Predmet

Predlog za razglasitev delne ničnosti Sklepa Komisije C (2013) 4424 final z dne 18. decembra 2013 o začetku postopka iz člena 108(2) PDEU zaradi ukrepov, ki jih je Zvezna republika Nemčija sprejela v podporo električni energiji iz obnovljivih virov in velikim porabnikom električne energije (državna pomoč SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN)).

Izrek

1.

Postopek s tožbo se ustavi.

2.

Postopek v zvezi s predlogom za intervencijo, ki ga je vložil nadzorni organ EFTA, se ustavi.

3.

Družba Bayer MaterialScience AG nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Evropska komisija.

4.

Nadzorni organ EFTA nosi svoje stroške.


(1)  UL C 223, 14.7.2014.