29.3.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 111/24


Sklep Splošnega sodišča z dne 1. februarja 2016 – SolarWorld in drugi/Svet

(Zadeva T-142/14) (1)

((Ničnostna tožba - Subvencije - Uvoz fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih delov (tj. celic) s poreklom iz Kitajske ali ki so od tam poslani - Dokončna izravnalna dajatev - Oprostitev na uvoz, ki je predmet sprejete zaveze - Neločljivost - Nedopustnost))

(2016/C 111/29)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeče stranke: SolarWorld AG (Bonn, Nemčija), Brandoni solare SpA (Castelfidardo, Italija) in Solaria Energia y Medio Ambiente, SA (Madrid, Španija) (zastopnika: L. Ruessmann, odvetnik, in J. Beck, solicitor)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnik: B. Driessen, agent)

Intervenienti v podporo toženih strank: Evropska komisija (zastopniki: J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche in A. Stobiecka-Kuik, agenti), Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc. (Changshu, Kitajska), Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc. (Luoyang, Kitajska), Csi Cells Co. Ltd (Suzhou, Kitajska) in CsiSolar Power (Kitajska), Inc. (Suzhou) (zastopniki: A. Willems in S. De Knop, odvetnika, in K. Daly, solicitor) in China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (Peking, Kitajska) (zastopniki: J.-F. Bellis, F. Di Gianni in A. Scalini, odvetniki)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti člena 2 Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 1239/2013 z dne 2. decembra 2013 o uvedbi dokončne izravnalne dajatve na uvoz fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih delov (tj. celic) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ali ki so od tam poslani (UL L 325, str. 66).

Izrek

1.

Tožba se zavrže kot nedopustna.

2.

Družbe Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd in Csi Solar Power (China), Inc. se iz zadeve T–142/14 izbrišejo kot intervenientke.

3.

Družbam SolarWorid AG, Brandoni solare SpA in Solaria Energia y Medio Ambiente, SA se naloži plačilo svojih stroškov in stroškov Sveta Evropske unije, vključno s tistimi, ki so nastali v postopku za izdajo začasne odredbe.

4.

Evropski komisiji ter družbam Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. in China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products se naloži plačilo svojih stroškov.


(1)  UL C 142, 12.5.2014.