30.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 30/43


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2016 – European Dynamics Luxembourg in Evropaïki Dynamiki/Komisija

(Zadeva T-764/14) (1)

((Javna naročila storitev - Postopek javnega razpisa - Tehnična pomoč, razvoj in uvedba carinskega tranzitnega sistema ASEAN (ACTS) - Zavrnitev ponudbe ponudnika - Oddaja naročila drugemu ponudniku - Izbirna merila - Merila za oddajo naročil - Obveznost obrazložitve - Očitna napaka pri presoji - Enako obravnavanje - Preglednost))

(2017/C 030/46)

Jezik postopka: grščina

Stranke

Tožeči sranki: European Dynamics Luxembourg SA (Luxembourg, Luksemburg) in Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grčija) (zastopnika: najprej M. Sfyri in I. Ampazis, odvetnika, nato M. Sfyri)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: najprej S. Bartelt in A. Marcoulli, nato S. Bartelt in M. Konstantinidis, agenti)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitve ničnosti sklepa Komisije z dne 5. septembra 2014, s katerim je bila zavrnjena ponudba, ki sta jo tožeči stranki predložili v okviru omejenega javnega razpisa EuropeAid/135040/C/SER/MULTI v zvezi z razvojem avtomatiziranega pilotnega nadzornega carinskega tranzitnega sistema ASEAN (ASEAN Customs Transit System), in s katerim je bilo to naročilo oddano drugemu ponudniku.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbama European Dynamics Luxembourg SA in Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 26, 26.1.2015.