4.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/27


Sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2018 – Krka/Komisija

(Zadeva T-684/14) (1)

((Konkurenca - Omejevalni sporazumi - Trg perindoprila, ki je zdravilo, namenjeno zdravljenju kardiovaskularnih bolezni, v svoji originalni in generični različici - Sklep, s katerim je ugotovljena kršitev člena 101 PDEU - Patentna poravnava - Licenčna pogodba - Pogodba o prevzemu tehnologije - Omejitev konkurence zaradi cilja - Omejitev konkurence zaradi posledic - Ravnovesje med pravom konkurence in patentnim pravom))

(2019/C 82/30)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Krka Tovarna Zdravil d.d. (Novo Mesto, Slovenija) (zastopnika: T. Ilešič in M. Kocmut, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: F. Castilla Contreras, B. Mongin in C. Vollrath, agenti, skupaj z D. Baileyjem, barrister)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev delne ničnosti Sklepa Komisije C(2014) 4955 final z dne 9. julija 2014 v zvezi s postopkom izvajanja členov 101 in 102 PDEU [zadeva AT.39612 – Perindopril (Servier)] v delu, v katerem se nanaša na tožečo stranko.

Izrek

1.

Člen 4 Sklepa Komisije C(2014) 4955 final z dne 9. julija 2014 v zvezi s postopkom izvajanja členov 101 in 102 PDEU [zadeva AT.39612 – Perindopril (Servier)] se razglasi za ničnega v delu, v katerem je ugotovljena udeležba družbe Krka Tovarna Zdravil d.d. pri sporazumih iz tega člena.

2.

Člen 7(4)(a) Sklepa C(2014) 4955 final se razglasi za ničnega.

3.

Člena 8 in 9 Sklepa C(2014) 4955 final se razglasita za nična v delu, v katerem se nanašata na družbo Krka Tovarna Zdravil.

4.

Komisiji se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 431, 1.12.2014.