25.1.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 27/50


Sodba Splošnega sodišča z dne 8. decembra 2015 – Giand/UUNT – Flamagas (FLAMINAIRE)

(Zadeva T-583/14) (1)

((Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava besedne znamke Skupnosti FLAMINAIRE - Prejšnje nacionalne besedne znamke in prejšnja mednarodna besedna znamka FLAMINAIRE - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 - Resna in dejanska uporaba prejšnje znamke - Člen 42(2) in (3) Uredbe (ES) št. 207/2009 - Ne bis in idem))

(2016/C 027/62)

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožeča stranka: Giand Srl (Rimini, Italija) (zastopnik: F. Caricato, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: P. Bullock, agent)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Flamagas, SA (Barcelona, Španija) (zastopnik: G. Hinarejos Mulliez, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 11. junija 2014 (zadeva R 2117/2011-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Flamagas, SA in Giand Srl.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Giand Srl se naloži plačilo stroškov vključno z nujnimi izdatki, ki jih je družba Flamagas, SA priglasila v postopku pred odborom za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT).


(1)  UL C 351, 6.10.2014.