25.1.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 27/46


Sodba Splošnega sodišča z dne 26. novembra 2015 – NICO/Svet

(Zadeva T-371/14) (1)

((Skupna zunanja in varnostna politika - Omejevalni ukrepi proti Iranu zaradi preprečitve širjenja jedrskega orožja - Zamrznitev sredstev - Obveznost obrazložitve - Očitna napaka pri presoji))

(2016/C 027/56)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl (Pully, Švica) (zastopniki: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta in N. Pilkington, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: M. Bishop in I. Rodios, agenta)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločitve Sveta iz dopisa z dne 14. marca 2014 s katero je bilo ime tožeče stranke ohranjeno na seznamu oseb in subjektov, za katere veljajo omejitveni ukrepi iz priloge II k Sklepu Sveta z dne 26. julija 2010 o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Skupnega stališča 2007/140/SZVP (2010/413/SZVP) (UL L 195, str. 39), kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta 2012/635/SZVP z dne 15. oktobra 2012 (UL L 282, str. 58) in iz priloge IX k Uredbi Sveta (EU) št. 267/2012 z dne 23. marca 2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 961/2010 (UL L 88, str. 1), kakor je bila izvedena z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 945/2012 z dne 15. oktobra 2012 (UL L 282, str. 16).

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družba Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl poleg svojih stroškov nosi stroške, ki jih je priglasil Svet Evropske unije.


(1)  UL C 261, 11.8.2014.