23.11.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 389/49


Sodba Splošnega sodišča z dne 25. septembra 2015 – August Storck/UUNT (2good)

(Zadeva T-366/14) (1)

((Znamka Skupnosti - Prijava besedne znamke Skupnosti 2good - Znamka, sestavljena iz oglaševalskega slogana - Absolutni razlog za zavrnitev - Neobstoj razlikovalnega učinka - Člen (7)(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))

(2015/C 389/54)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: August Storck KG (Berlin, Nemčija) (zastopnika: I. Rohr, A.-C. Richter, P. Goldenbaum in T. Melchert, odvetniki)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: S. Palmero Cabezas, agent)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 27. februarja 2014 (zadeva R 996/2013-1) v zvezi z zahtevo za registracijo besednega znaka 2good kot znamke Skupnosti.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

August Storck KG se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 253, 4.8.2014.