31.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 402/35


Sodba Splošnega sodišča z dne 15. septembra 2016 – Janukovič/Svet

(Zadeva T-346/14) (1)

((Skupna zunanja in varnostna politika - Omejevalni ukrepi zaradi razmer v Ukrajini - Zamrznitev sredstev - Seznam oseb, subjektov in organov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov - Vključitev imena tožeče stranke - Pravica do obrambe - Obveznost obrazložitve - Pravna podlaga - Pravica do učinkovitega sodnega varstva - Zloraba pooblastil - Nespoštovanje meril za vpis na seznam - Očitna napaka pri presoji - Lastninska pravica))

(2016/C 402/38)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Viktor Fedorovič Janukovič (Kijev, Ukrajina) (zastopniki: T. Beazley, P. Saini, S. Fatima, QC, H. Mussa, J. Hage, K. Howard, barristers, in C. Kennedy, solicitor)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopniki: najprej E. Finnegan in J. P. Hix, nato J. P. Hix in P. Mahnič Bruni, agenti)

Intervenientki v podporo tožene stranke: Republika Poljska (zastopnik: B. Majczyna, agent) in Evropska Komisija (zastopnika: S. Bartelt in D. Gauci, agentki)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti, prvič, Sklepa Sveta 2014/119/SZVP z dne 5. marca 2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini (UL 2014, L 66, str. 26) in Uredbe Sveta (EU) št. 208/2014 z dne 5. marca 2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini (UL 2014, L 66, str. 1), drugič, Sklepa Sveta (SZVP) 2015/143 z dne 29. januarja 2015 o spremembi Sklepa 2014/119 (UL 2015, L 24, str. 16) in Uredbe Sveta (EU) 2015/138 z dne 29. januarja 2015 o spremembi Uredbe (EU) št. 208/2014 (UL 2015, L 24, str. 1), in tretjič, Sklepa Sveta (SZVP) 2015/364 z dne 5. marca 2015 o spremembi Sklepa 2014/119 (UL 2015, L 62, str. 25) in Izvedbene uredbe Sveta (EU) 2015/357 z dne 5. marca 2015 o izvajanju Uredbe (EU) št. 208/2014 (UL 2015, L 62, str. 1) v delu, v katerem je bilo ime tožeče stranke vpisano ali ohranjeno na seznamu oseb, subjektov in organov, za katere veljajo ti omejevalni ukrepi.

Izrek

1.

Sklep Sveta 2014/119/SZVP z dne 5. marca 2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini in Uredba Sveta (EU) št. 208/2014 z dne 5. marca 2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini v prvotni različici se razglasita za nična v delu, v katerem je bilo ime Viktorja Fedoroviča Janukoviča vpisano na seznam oseb, subjektov in organov, za katere veljajo ti omejevalni ukrepi, do začetka veljavnosti Sklepa Sveta (SZVP) 2015/364 z dne 5. marca 2015 o spremembi Sklepa 2014/119 in Izvedbene uredbe Sveta (EU) 2015/357 z dne 5. marca 2015 o izvajanju Uredbe (EU) št. 208/2014.

2.

V preostalem se tožba zavrne.

3.

Svet Evropske unije nosi svoje stroške in stroške V. F. Janukoviča v zvezi s predlogom za razglasitev ničnosti, navedenim v tožbi.

4.

V. F. Janukovič nosi svoje stroške in stroške Sveta v zvezi s predlogom za razglasitev ničnosti, navedenim v vlogi za prilagoditev predlogov.

5.

Republika Poljska in Evropska komisija nosita svoje stroške.


(1)  UL C 253, 4.8.2014.