24.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 392/26


Sodba Splošnega sodišča z dne 15. septembra 2016 – PT Pelita Agung Agrindustri/Svet

(Zadeva T-121/14) (1)

((Damping - Uvoz biodizla s poreklom iz Indonezije - Dokončna protidampinška dajatev - Člen 2(5) Uredbe (ES) št. 1225/2009 - Normalna vrednost - Proizvodni stroški))

(2016/C 392/30)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: PT Pelita Agung Agrindustri (Medan, Indonezija) (zastopnika: F. Graafsma in J. Cornelis, odvetnika)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopniki: sprva S. Boelaert, nato H. Marcos Fraile, agenta, ob sodelovanju R. Bierwagna in C. Hippa, odvetnika)

Intervenientki v podporo tožene stranke: Evropska komisija (zastopniki: J.-F. Brakeland, M. França in A. Stobiecka Kuik, agenti) in European Biodiesel Board (EBB) (Bruselj, Belgija) (zastopnika: O. Prost in M.-S. Dibling, odvetnika)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 1194/2013 z dne 19. novembra 2013 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz biodizla s poreklom iz Argentine in Indonezije (UL 2013, L 315, str. 2) v delu, v katerem je z njo tožeči stranki naložena protidampinška dajatev.

Izrek

1.

Člena 1 in 2 Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 1194/2013 z dne 19. novembra 2013 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz biodizla s poreklom iz Argentine in Indonezije se razglasita za nična v delu, v katerem se nanašata na družbo PT Pelita Agung Agrindustri.

2.

Svet Evropske unije nosi svoje stroške in naloži se mu plačilo stroškov družbe PT Pelita Agung Agrindustri.

3.

Evropska komisija in European Biodiesel Board (EBB) nosita svoje stroške.


(1)  UL C 112, 14.4.2014.