27.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 380/27


Tožba, vložena 19. julija 2014 – ZZ proti Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge

(Zadeva F-69/14)

2014/C 380/35

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: S. Pappas, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski organ za vrednostne papirje in trge

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti ocenjevalnega poročila za leto 2013.

Predloga tožeče stranke

Razveljavitev ničnosti izpodbijanega ocenjevalnega poročila;

naložitev plačila stroškov Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge.