8.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 439/20


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supremo Tribunal Administrativo (Portugalska) 15. septembra 2014 – Fazenda Pública/Beiragás – Companhia de Gás das Beiras, SA

(Zadeva C-423/14)

(2014/C 439/26)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Supremo Tribunal Administrativo

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Fazenda Pública

Nasprotna stranka v postopku s pritožbo: Beiragás – Companhia de Gás das Beiras, SA

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali pravo Unije, zlasti določbe člena 78(a) Direktive 2006/112/ES (1), nasprotuje temu, da se […] dajatev za uporabo podtalja, ki jo plača distributer plina, prevali na končnega potrošnika, brez dodatnih zneskov in neodvisno od cene, ki jo ta plača za porabljen plin, to pomeni brez vključitve te dajatve v to ceno?

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, se postavlja še to vprašanje:

2.

Ali pravo Unije, zlasti določbe členov 73 in 79 Direktive 2006/112/ES, nasprotuje temu, da se […] dajatev za uporabo podtalja, ki jo plača distributer plina, ob prevalitvi na končnega potrošnika, brez dodatnih zneskov in neodvisno od cene, ki jo ta plača za porabljen plin, ne všteje v davčno osnovo?


(1)  Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, str. 1).