15.9.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 315/41


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hof van beroep te Brussel (Belgija) 7. julija 2014 – SBS Belgium NV proti Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)

(Zadeva C-325/14)

2014/C 315/67

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hof van beroep te Brussel

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnica: SBS Belgium NV

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali RTV-organizacija, ki razširja programske vsebine izključno s tehniko direktnega dovajanja – t.j. dvostopenjskega postopka, pri katerem svoje programske signale posreduje distributerju v kodirani obliki preko satelita, optičnega kabla ali drugega sredstva za prenos (satelit, kabel ali priključek x-DSL), ne da bi bili signali med prenosom ali zaradi njega na voljo javnosti, in pri katerem distributerji signale nato posredujejo svojim naročnikom, tako da si lahko naročniki programske vsebine ogledajo – opravlja priobčitev javnosti v smislu člena 3 Direktive 2001/29 (1) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi?


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 230.