24.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 194/11


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte suprema di cassazione (Italija) 21. marca 2014 – Malvino Cervati, Società Malvi Sas di Cervati Malvino proti Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno

(Zadeva C-131/14)

2014/C 194/13

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Corte suprema di cassazione

Stranke v postopku v glavni stvari

Vlagatelj revizije: Malvino Cervati, Società Malvi Sas di Cervati Malvino

Nasprotne stranke v revizijskem postopku: Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba uredbi št. 1047/2001 (1) in št. 2988/95 (2) razlagati tako, da je prepovedano ter da pomeni zlorabo pravice in goljufivo ravnanje, če gospodarski subjekt Skupnosti A (komanditna družba Malvi), ki nima uvoznega dovoljenja ali je izčrpal svojo tarifno kvoto in zato nabavi posamezne pošiljke blaga od drugega gospodarskega subjekta Skupnosti B (komanditna družba Tonini Roberto & C.), ki jih je sam nabavil od dobavitelja zunaj Skupnosti (družba z omejeno odgovornostjo Bananaservice), nato pa jih je prodal v tujino drugemu gospodarskemu subjektu Skupnosti C (družba L'Olivo Maria), ki je z izpolnitvijo zahtev pridobil dovoljenje v okviru kvote in jih brez prenosa svojega dovoljenja sprostil v prosti promet v Evropski skupnosti, nato pa jih je po ocarinjenju za ustrezno plačilo, ki je bilo nižje od posebne carinske stopnje za uvoze zunaj kvot, prodal istemu gospodarskemu subjektu B (komaditna družba Tonini Roberto & C.), ta pa jih je nazadnje prodal gospodarskemu subjektu A (komanditna družba MALVI)?


(1)  Uredba Evropske komisije ES št. 1047/2001 z dne 30. maja 2001 o uvedbi sistema uvoznih dovoljenj in potrdil o poreklu in o določitvi pravil za upravljanje tarifnih kvot za česen, uvožen iz tretjih držav (UL, L 145, str. 35).

(2)  Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 1, str. 340).