10.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 175/24


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 17. marca 2014 – Sveda UAB proti Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Zadeva C-126/14)

2014/C 175/29

Jezik postopka: litovščina

Predložitveno sodišče

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Sveda UAB

Tožena stranka: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Zainteresirana tretja stranka: Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je člen 168 Direktive Sveta 2006/112/ES (1) z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost mogoče razlagati tako, da davčnemu zavezancu priznava pravico do odbitka vstopnega DDV, plačanega pri proizvodnji oziroma pridobitvi stalnih sredstev, namenjenih za poslovanje, kot so ta v obravnavani zadevi, ki (i) so neposredno namenjena brezplačni rabi s strani javnosti, vendar (ii) se lahko štejejo za sredstva, ki obiskovalce privabijo v kraj, kjer davčni zavezanec v okviru opravljanja svojih ekonomskih dejavnosti namerava dobavljati blago in/ali opravljati storitve?


(1)  UL L 347, 2006, str. 1.