25.1.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 24/34


Tožba, vložena 20. novembra 2013 – AIC proti UUNT – ACV Manufacturing (Heat exchangers)

(Zadeva T-615/13)

2014/C 24/64

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: AIC S.A. (Gdynia, Poljska) (zastopnik: J. Radłowski, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: ACV Manufacturing (Seneffe, Belgija)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi odločbo tretjega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 10. septembra 2013 v zadevi R 291/2012-3;

se toženi stranki naloži plačilo stroškov postopka in stroškov nastalih pred odborom za pritožbe.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Znamka Skupnosti, ki je predmet zahteve za ugotovitev ničnosti: model za izdelek „heat exchangers“ – registriran model Skupnosti št. 1 618 703-0001

Imetnik znamke Skupnosti: tožeča stranka

Stranka, ki zahteva ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti: druga stranka pred odborom za pritožbe

Obrazložitev zahteve za ugotovitev ničnosti: model naj ne bi izpolnjeval zahtev iz člena 4(1) in (2) v povezavi s členoma 5 in 6 ter zlasti iz člena 8(1) Uredbe Sveta št. 6/2002

Odločba oddelka za izbris: razglasitev ničnosti izpodbijanega modela Skupnosti

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev člena 25(1)(b) v povezavi s členom 4(2) Uredbe Sveta št. 6/2002.