26.1.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 26/31


Sklep Splošnega sodišča z dne 10. novembra 2014 – Fialtor/Komisija in ECB

(Zadeva T-294/13) (1)

((Ničnostna in odškodninska tožba - Program pomoči za stabilnost Cipra - Memorandum o soglasju o posebnem gospodarskopolitičnem pogojevanju, sklenjen med Republiko Ciper in EMS - Pristojnost Splošnega sodišča - Vzročna zveza - Tožba, ki je delno nedopustna in delno očitno brez pravne podlage))

(2015/C 026/39)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Fialtor Ltd (Belize City, Belize) (zastopnika: C. Paschalides, solicitor, in A. Paschalides, odvetnik)

Toženi stranki: Evropska komisija (zastopnika: B. Smulders in J. P. Keppenne, zastopnika), in Evropska centralna banka (ECB) (zastopniki: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan in F. Athanasiou, zastopniki, skupaj z W. Bussian, W. Devroe in D. Arts, odvetniki)

Predmet

Prvič, predlog za razglasitev ničnosti točk od 1.23 do 1.27 memoranduma o soglasju o posebnem gospodarskopolitičnem pogojevanju, sklenjenega 26. aprila 2013 med Republiko Ciper in Evropskim mehanizmom za stabilnost (EMS), in, drugič, predlog za povračilo škode, ki jo je tožeča stranka domnevno utrpela zaradi vključitve točk od 1.23 do 1.27 v memorandum o soglasju in kršitve obveznosti nadzora, ki ga mora izvajati Komisija.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družba Fialtor Ltd poleg svojih lastnih stroškov nosi stroške, ki jih je priglasila Evropska komisija in Evropska centralna banka (ECB).


(1)  UL C 226, 3.8.2013.