24.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 194/38


Sklep Splošnega sodišča z dne 28. aprila 2014 – Deweerdt in drugi proti Računskemu sodišču

(Zadeva T-132/13) (1)

2014/C 194/52

Jezik postopka: francoščina

Predsednica drugega senata je odredila izbris zadeve.


(1)  UL C 123, 27.4.2013.