31.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 402/27


Sodba Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2016 – ENAC/INEA

(Zadeva T-695/13) (1)

((Finančna pomoč - Projekti skupnega pomena na področju vseevropskih prometnih in energetskih omrežij - Izvedba študije za intermodalni razvoj letališča Bergamo-Orio al Serio - Določitev končnega zneska finančne pomoči - Neupravičeni stroški - Napačna uporaba prava - Obveznost obrazložitve))

(2016/C 402/29)

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožeča stranka: Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) (Rim, Italija) (zastopnika: G. Palmieri in P. Garofoli, avvocati dello Stato)

Tožena stranka: Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (zastopniki: I. Ramallo, D. Silhol in Z. Szilvássy, agenti, skupaj z M. Merolo, M. C. Santacrocejem in L. Armatijem, odvetniki)

Intervenientka v podporo tožeče stranke: Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) (Grassobbio, Italija) (zastopniki: M. Muscardini, G. Greco in G. Carullo, odvetniki)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU, ki se nanaša na razglasitev ničnosti dopisov Izvajalske agencije za vseevropsko prometno omrežje (TEN-T EA), postala INEA, z dne 18. marca in 23. oktobra 2013 v zvezi z nekaterimi stroški, priglašenimi ob izvedbi študije izvedljivosti glede intermodalnosti letališča Bergamo-Orio al Serio (Italija) na podlagi finančne pomoči, ki jo je Evropska komisija podelila tožeči stranki.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC, nacionalna uprava za civilno letalstvo, Italija) se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 52, 22.2.2014.