19.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 346/22


Sodba Splošnega sodišča z dne 10. septembra 2015 – Grčija/Komisija

(Zadeva T-346/13) (1)

((EKUJS - Jamstveni oddelek - EKJS in EKSRP - Odhodki, izključeni iz financiranja - Ukrepi za razvoj podeželja - Kmetijsko okolje - Ustreznost kontrol - Pavšalni finančni popravki))

(2015/C 346/25)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Helenska republika (zastopniki: najprej I.-K. Chalkias, X. Basakou in A.-E. Vasilopoulou, nato A.-E. Vasilopoulou, G. Kanellopoulos in O. Tsirkinidou, agenti)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: A. Marcoulli in D. Triantafyllou, agenta)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Izvedbenega sklepa Komisije 2013/214/EU z dne 2. maja 2013 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS), Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije (UL L 123, str. 11).

Izrek

1.

Izvedbeni sklep Komisije 2013/214/EU z dne 2. maja 2013 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS), Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije se razglasi za ničnega v delu, v katerem je Helenski republiki naložen finančni popravek 2 % glede kmetijsko-okoljskih podukrepov „Ekološko kmetijstvo“ in „Ekološka vzreja“.

2.

Tožba se v preostalem zavrne.

3.

Helenska republika in Evropska komisija nosita svoje stroške.


(1)  UL C 245, 24.8.2013.