23.11.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 389/30


Sodba Splošnega sodišča z dne 18. septembra 2015 – Petro Suisse Intertrade/Svet

(Združeni zadevi T-156/13 in T-373/14) (1)

((Skupna zunanja in varnostna politika - Omejevalni ukrepi proti Iranu zaradi preprečitve širjenja jedrskega orožja - Zamrznitev sredstev - Ničnostna tožba - Poddržavna enota - Procesna legitimacija in pravni interes - Dopustnost - Pravica do izjave - Obveznost obveščanja - Obveznost vročitve - Pravica do obrambe - Očitna napaka pri presoji - Lastninska pravica))

(2015/C 389/31)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Petro Suisse Intertrade Co. SA (Pully, Švica) (zastopniki: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, N. Pilkington in D. Sellers, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: M. Bishop in I. Rodios, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti, prvič, Sklepa Sveta 2012/829/SZVP z dne 21. decembra 2012 o spremembi Sklepa 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu (UL L 356, str. 71) in Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 1264/2012 z dne 21. decembra 2012 o izvajanju Uredbe (EU) št. 267/2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu (UL L 356, str. 55), in drugič, sklep Sveta, kot izhaja iz dopisa z dne 14. marca o ohranitvi omejevalnih ukrepov, sprejetih zoper tožečo stranko.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Petro Suisse Intertrade Co. SA nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasil Svet Evropske unije.


(1)  UL C 147, 25.5.2013.