24.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 194/23


Sodba Splošnega sodišča z dne 8. maja 2014 – Pedro Group proti UUNT – Cortefiel (PEDRO)

(Zadeva T-38/13) (1)

((Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava besedne znamke Skupnosti PEDRO - Prejšnja figurativna znamke Skupnosti Pedro del Hierro - Delna zavrnitev registracije - Relativni razlogi za zavrnitev - Resna in dejanska uporaba prejšnje znamke - Povečani razlikovalni učinek prejšnje znamke - Verjetnost zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št.o 207/2009))

2014/C 194/30

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Pedro Group Pte Ltd (Singapur, Singapur) (zastopnik: B. Brandreth, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnika: M. Vuijst in J. Crespo Carillo, agenta)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Cortefiel, SA (Madrid, Španija) (zastopniki: sprva H. Mosback, P. López Ronda, G. Macias Bonilla in G. Marín Raigal, nato P. López Ronda, G. Macias Bonilla in G. Marín Raigal, odvetniki)

Predmet

Tožba zoper Odločbo četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT) z dne 26. novembra 2012 v zadevi R 271/2011-4 v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Cortefiel, SA in Pedro Group Pte Ltd.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Pedro Group Pte Ltd se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 101, 6.4.2013.