14.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 367/25


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo tribunal administratif de Strasbourg (Francija) 8. oktobra 2013 – Geoffrey Léger proti Ministre des affaires sociales et de la santé, Établissement français du sang

(Zadeva C-528/13)

2013/C 367/46

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal administratif de Strasbourg

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Geoffrey Léger

Toženi stranki: Ministre des affaires sociales et de la santé, Établissement français du sang

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali glede na Prilogo III k Direktivi 2004/33/ES (1) to, da ima moški spolne odnose z drugim moškim, samo po sebi pomeni spolno vedenje, ki je podvrženo večjemu tveganju obolevanja za hudimi nalezljivimi boleznimi, ki se lahko prenašajo s krvjo, in utemeljuje trajni odklon darovanja krvi za osebe s takim spolnim vedenjem, ali lahko glede na okoliščine posameznega primera pomeni samo spolno vedenje, ki je podvrženo večjemu tveganju obolevanja za hudimi nalezljivimi boleznimi, ki se lahko prenašajo s krvjo, in utemeljuje začasni odklon darovanja krvi za omejeno obdobje po tveganem vedenju?


(1)  Direktiva Komisije 2004/33/ES z dne 22. marca 2004 o izvajanju Direktive 2002/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede nekaterih tehničnih zahtev za kri in komponente krvi (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 8, str. 272).