30.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 352/9


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal de première instance de Namur (Belgija) 27. septembra 2013 – Belgacom SA, ki nadaljuje postopek, ki ga je sprožila Belgacom Mobile SA proti Province de Namur

(Zadeva C-517/13)

2013/C 352/17

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal de première instance de Namur

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Belgacom SA, ki nadaljuje postopek, ki ga je sprožila Belgacom Mobile SA

Tožena stranka: Province de Namur

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 13 Direktive 2002/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev (Direktiva o odobritvi) (1) razlagati tako, da prepoveduje, da se s predpisom nacionalnega organa ali lokalne skupnosti v proračunske namene, ki nimajo zveze s cilji te odobritve, uvede dajatev na infrastrukture mobilnih komunikacij, ki se uporabljajo v okviru izvajanja dejavnosti, zajetih s splošno odobritvijo, ki se izda na podlagi izvajanja navedene direktive (če je to potrebno, ob razlikovanju med tem, ali se ta infrastruktura nahaja na zasebni ali na javni lastnini)?

2.

Ali je treba člen 6 Direktive 2002/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev (Direktiva o odobritvi) razlagati tako, da prepoveduje, da se s predpisom nacionalnega organa ali lokalne skupnosti v proračunske namene, ki nimajo zveze s cilji te odobritve, uvede dajatev na infrastrukture mobilnih komunikacij, ki ni našteta med pogoji iz dela A priloge k navedeni direktivi, zlasti ker ni upravna pristojbina v smislu člena 12?


(1)  UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 29, str. 337.