15.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 171/14


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 18. marca 2013 vložilo Bayerisches Verwaltungsgericht München (Nemčija) – Herbaria Kräuterparadies GmbH proti Freistaat Bayern

(Zadeva C-137/13)

2013/C 171/27

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bayerisches Verwaltungsgericht München

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Herbaria Kräuterparadies GmbH

Tožena stranka: Freistaat Bayern

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 27(1)(f) Uredbe (ES) št. 889/2008 (1) razlagati tako, da je uporaba navedenih snovi zakonsko predpisana samo takrat, kadar določba prava Unije ali nacionalna določba, ki je združljiva s pravom Unije, za živilo, katerega sestavni del naj bi bile te snovi, neposredno predpisuje dodajanje teh snovi ali vsaj navaja najmanjšo količino teh snovi, ki naj bi bile njihov sestavni del?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen: ali je treba člen 27(1)(f) Uredbe (ES) št. 889/2008 razlagati tako, da je uporaba navedenih snovi zakonsko predpisana, tudi če bi bilo dajanje v promet živila kot prehranskega dopolnila ali z navedbo zdravstvenih trditev, ne da bi bila dodana vsaj ena od navedenih snovi, zavajajoče za potrošnika, ker živilo zaradi nizke koncentracije ene od navedenih snovi ne more izpolniti svojega namena kot živilo ali namena, izraženega z zdravstvenimi trditvami?

3.

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen: ali je treba člen 27(1)(f) Uredbe (ES) št. 889/2008 razlagati tako, da je uporaba navedenih snovi zakonsko predpisana, tudi če se sme neka zdravstvena trditev uporabiti samo za živilo, ki vsebuje določeno, tako imenovano znatno količino vsaj ene od navedenih snovi?


(1)  Uredba Komisije (ES) št. 889/2008 z dne 5. septembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (UL L 250, str. 1).