30.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 30/2


Sodba Sodišča (peti senat) z dne 23. novembra 2016 – Evropska komisija/Stichting Greenpeace Nederland, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)

(Zadeva C-673/13 P) (1)

((Pritožba - Dostop do dokumentov institucij - Uredba (ES) št. 1049/2001 - Okolje - Aarhuška konvencija - Uredba (ES) št. 1367/2006 - Člen 6(1) - Nevarnost poseganja v poslovne interese fizičnih ali pravnih oseb - Pojem „informacije, ki se nanašajo na emisije v okolje“ - Dokumenti, ki se nanašajo na postopek odobritve aktivne snovi v fitofarmacevtskih sredstvih - Aktivna snov glifosat))

(2017/C 030/02)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Evropska komisija (zastopnik: B. Smulders, P. Ondrůšek, P. Oliver in L. Pignataro-Nolin, agenti)

Druga stranka v postopku: Stichting Greenpeace Nederland, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (zastopnika: B.N. Kloostra in A. van den Biesen, odvetnika)

Interventi v podporo tožeče stranke: American Chemistry Council Inc. (ACC), CropLife America Inc., National Association of Manufacturers of the United States of America (NAM) (zastopniki: M. Abenhaïm, odvetnik, K. Nordlander, odvetnik in P. Harrison, solicitor), CropLife International AISBL (CLI) (zastopniki: D. Abrahams, barrister, R. Cana in E. Mullier, odvetnika ter A. Patsa, dikigoros), European Chemical Industry Council (Cefic), European Crop Protection Association (ECPA) (zastopniki: I. Antypas in D. Waelbroeck, odvetnika, ter D. Slater, solicitor), European Crop Care Association (ECCA) (zastopnik: S. Pappas, dikigoros), Zvezna republika Nemčija (zastopnika: T. Henze in A. Lippstreu, agenta)

Interventi v podporo tožene stranke: Kraljevina Švedska (zastopniki: E. Karlsson, L. Swedenborg, A. Falk, U. Persson, C. Meyer-Seitz in N. Otte Widgren, agenti)

Izrek

1.

Sodba Splošnega sodišča Evropske unije z dne 8. oktobra 2013, Stichting Greenpeace Nederland in PAN Europe/Komisija (T 545/11, EU:T:2013:523), se razveljavi.

2.

Zadeva T 545/11 se vrne v razsojanje Splošnemu sodišču Evropske unije.

3.

Odločitev o stroških se pridrži.


(1)  UL C 71, 8.3.2014.