8.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 439/12


Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 9. oktobra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ferrol – Španija) – Ministerio de Defensa, Navantia SA/Concello de Ferrol

(Zadeva C-522/13) (1)

((Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Konkurenca - Državne pomoči - Člen 107(1) PDEU - Pojem „državna pomoč“ - Nepremičninski davek na zemljišča - Davčna oprostitev))

(2014/C 439/16)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ferrol

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Ministerio de Defensa, Navantia SA

Tožena stranka: Concello de Ferrol

Izrek

Člen 107(1) PDEU je treba razlagati tako, da je oprostitev davka na nepremičnine za parcelo v državni lasti, ki je dana na voljo podjetju z v celoti državnim kapitalom, ki na tej parceli proizvaja blago in izvaja storitve, s katerimi je mogoče na konkurenčnem trgu trgovati med državami članicami, lahko državna pomoč, ki jo ta določba prepoveduje. Vendar mora predložitveno sodišče preveriti, ali je treba tako oprostitev glede na vse upoštevne elemente spora, o katerem odloča, ki jih presodi ob upoštevanju razlage, ki jo je podalo Sodišče Evropske unije, opredeliti kot državno pomoč v smislu te določbe.


(1)  UL C 367, 14.12.2013.