5.5.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 135/17


Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 13. marca 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Social no 3 de Barcelona – Španija) – Antonio Márquez Samohano proti Universitat Pompeu Fabra

(Zadeva C-190/13) (1)

((Socialna politika - Direktiva 1999/70/ES - Okvirni sporazum o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP - Univerze - Pridruženi profesorji - Zaporedne pogodbe o zaposlitvi za določen čas - Določba 5, točka 1 - Ukrepi za preprečevanje zlorab pri pogodbah o zaposlitvi za določen čas - Pojem „objektivni razlogi“, ki upravičujejo take pogodbe - Določba 3 - Pojem „pogodba o zaposlitvi za določen čas“ - Sankcije - Pravica do odškodnine - Različno obravnavanje delavcev, zaposlenih za nedoločen čas))

2014/C 135/18

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Social no 3 de Barcelona

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Antonio Márquez Samohano

Tožena stranka: Universitat Pompeu Fabra

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Juzgado de lo Social n. 3 de Barcelona – Razlaga določb 3 in 5 priloge k Direktivi Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenim med ETUC, UNICE in CEEP (UL, L175, str. 43) – Pogodbe o zaposlitvi, sklenjene z javno upravo – Univerzitetni profesorji – Neobstoj ukrepov, ki se nanašajo na preprečevanje uporabe, ki pomeni zlorabo, zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas

Izrek

Določbo 5 Okvirnega sporazuma o delu za določen čas, sklenjenega 18. marca 1999, ki je priloga k Direktivi Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenim med ETUC, UNICE in CEEP, je treba razlagati tako, da ne nasprotuje nacionalni ureditvi, kot je ta iz postopka v glavni stvari, v skladu s katero lahko univerze podaljšujejo zaporedne pogodbe o zaposlitvi za določen čas, sklenjene s pridruženimi profesorji, brez kakršne koli omejitve glede najdaljšega trajanja in števila podaljšanj teh pogodb, ker so take pogodbe, kar mora preveriti predložitveno sodišče, upravičene z objektivnim razlogom v smislu te določbe, točka 1(a). Prav tako pa mora to sodišče v konkretnem primeru preveriti, ali je bil v postopku v glavni stvari namen zadevnega podaljšanja zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas dejansko premostitev začasne potrebe in ali se predpisi, kot so ti iz postopka v glavni stvari, v bistvu ne uporabljajo za zadostitev stalne in trajne potrebe na področju zaposlovanja visokošolskih učiteljev.


(1)  UL C 189, 29.6.2013.