8.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 164/17


Sklep Splošnega sodišča z dne 9. aprila 2013 – PT Ecogreen Oleochemicals in drugi proti Svetu

(Zadeva T-28/12) (1)

(Damping - Uvoz nekaterih maščobnih alkoholov in njihovih mešanic s poreklom iz Indije, Indonezije in Malezije - Dokončna protidampinška dajatev - Sprejetje nove uredbe - Prenehanje pravnega interesa - Ustavitev postopka)

2013/C 164/32

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeče stranke: PT Ecogreen Oleochemicals (Kabil Batam, Indonezija); Ecogreen Oleochemials (Singapur) Pte Ltd (Singapour; Singapur); in Ecogreen Oleochemicals GmbH (Dessau Roβlau, Nemčija) (zastopnika: F. Graafsma in J. Cornelis, odvetnika)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopniki: J. P. Hix, zastopnik, skupaj z G. Berrisch in N. Chesaites, odvetnika)

Predmet

Razglasitev delne ničnosti Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 1138/2011 z dne 8. novembra 2011 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih maščobnih alkoholov in njihovih mešanic s poreklom iz Indije, Indonezije in Malezije (UL L 293, str. 1) v delu, v katerem je protidampinška dajatev naložena družbi PT Ecogreen Oleochemicals.

Izrek

1.

Postopek s tožbo se ustavi.

2.

O predlogu za intervencijo družb Sasol Olefins & Surfactants GmbH in Sasol Germany GmbH ni treba odločati.

3.

Svet Evropske unije poleg svojih stroškov nosi stroške, ki so jih priglasile družbe PT Ecogreen Oleochemicals, Ecogreen Oleochemials (Singapur) Pte Ltd in Ecogreen Oleochemicals GmbH.

4.

Družbi Sasol Olefins & Surfactants in Sasol Germany nosita svoje stroške.


(1)  UL C 73, 10.3.2012.