22.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 68/26


Sodba Splošnega sodišča z dne 10. decembra 2015 – Front Polisario/Svet

(Zadeva T-512/12) (1)

((Zunanji odnosi - Sporazum v obliki izmenjave pisem med Unijo in Marokom - Vzajemni ukrepi liberalizacije v zvezi s kmetijskimi proizvodi, predelanimi kmetijskimi proizvodi ter ribami in ribiškimi proizvodi - Uporaba sporazuma za Zahodno Saharo - Front Polisario - Ničnostna tožba - Procesno upravičenje - Neposredno in posamično nanašanje - Dopustnost - Skladnost z mednarodnim pravom - Obveznost obrazložitve - Pravica do obrambe))

(2016/C 068/33)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka:: Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) (zastopnika: sprva C. E. Hafiz in G. Devers, nato G. Devers, odvetnika)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopniki: S. Kyriakopoulou, A. Westerhof Löfflerová in N. Rouam, agenti)

Intervenientka v podporo tožene stranke: Evropska komisija (zastopniki: sprva F. Castillo de la Torre, E. Paasivirta in D. Stefanov, nato F. Castillo de la Torre in E. Paasivirta, agenti)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Sklepa Sveta z dne 8. marca 2012 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o vzajemnih ukrepih liberalizacije v zvezi s kmetijskimi proizvodi, predelanimi kmetijskimi proizvodi ter ribami in ribiškimi proizvodi, nadomestitvi protokolov 1, 2 in 3 ter njihovih prilog ter spremembah Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani (2012/497/EU) (UL L 241, str. 2).

Izrek

1.

Sklep Sveta z dne 8. marca 2012 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o vzajemnih ukrepih liberalizacije v zvezi s kmetijskimi proizvodi, predelanimi kmetijskimi proizvodi ter ribami in ribiškimi proizvodi, nadomestitvi protokolov 1, 2 in 3 ter njihovih prilog ter spremembah Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani (2012/497/EU) se razglasi za ničnega v delu, v katerem potrjuje uporabo tega sporazuma za Zahodno Saharo.

2.

Svet Evropske unije in Evropska komisija nosita svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario).


(1)  UL C 55, 23.2.2013.