23.11.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 389/27


Sodba Splošnega sodišča z dne 30. septembra 2015 – Anagnostakis/Komisija

(Zadeva T-450/12) (1)

((Pravo institucij - Evropska državljanska pobuda - Ekonomska in monetarna politika - Nevračilo javnega dolga - Uzakonitev načela „stanje nuje“ - Zavrnitev registracije - Pristojnosti Komisije - Obveznost obrazložitve))

(2015/C 389/27)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Alexios Anagnostakis (Atene, Grčija) (zastopnik: A. Anagnostakis, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: H. Krämer in M. Konstantinidis, agenta)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Sklepa Komisije C (2012) 6289 final z dne 6. septembra 2012, s katerim je bila zavrnjena prijava evropske državljanske pobude „Milijon podpisov za solidarno Evropo“, ki je bila Komisiji predložena 13. julija 2012.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Alexiosu Anagnostakisu se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 399, 22.12.2012.