24.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 239/43


Sodba Splošnega sodišča z dne 1. junija 2017 – Changmao Biochemical Engineering/Svet

(Zadeva T-442/12) (1)

((Damping - Uvoz vinske kisline s poreklom iz Kitajske - Sprememba dokončne protidampinške dajatve - Delni vmesni pregled - Tržnogospodarska obravnava podjetja - Stroški večjih vložkov, ki večinoma odražajo tržne vrednosti - Sprememba okoliščin - Obveznost obrazložitve - Rok za sprejetje odločitve glede tržnogospodarske obravnave podjetja - Pravica do obrambe - Člen 20(2) Uredbe (ES) št. 1225/2009))

(2017/C 239/53)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (Changzhou, Kitajska) (zastopniki: E. Vermulst, S. Van Cutsem, F. Graafsma in J. Cornelis, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopniki: S. Boelaert, agentka, sprva skupaj z G. Berrischem, odvetnikom, in N. Chesaites, barrister, nato z G. Berrischem in B. Byrnom, solicitor, in nazadnje z N. Tuominenom, odvetnikom)

Intervenienti v podporo tožene stranke: Evropska komisija (zastopniki: sprva M. França in A. Stobiecka-Kuik, nato M. França in J.-F. Brakeland, agenti), ter Distillerie Bonollo SpA (Formigine, Italija), Industria Chimica Valenzana SpA (Borgoricco, Italija), Distillerie Mazzari SpA (Sant’Agata sul Santerno, Italija), Caviro Distillerie Srl (Faenza, Italija) in Comercial Química Sarasa, SL (Madrid, Španija) (zastopnik: R. MacLean, solicitor)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 626/2012 z dne 26. junija 2012 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 349/2012 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz vinske kisline s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL 2012, L 182, str. 1) v delu, v katerem se nanaša na tožečo stranko.

Izrek

1.

Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 626/2012 z dne 26. junija 2012 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 349/2012 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz vinske kisline s poreklom iz Ljudske republike Kitajske se razglasi za nično v delu, v katerem se nanaša na družbo Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd.

2.

Svet Evropske unije nosi polovico stroškov družbe Changmao Biochemical Engineering in svoje stroške.

3.

Družba Changmao Biochemical Engineering nosi polovico svojih stroškov.

4.

Evropska komisija nosi svoje stroške.

5.

Družbe Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana SpA, Distillerie Mazzari SpA, Caviro Distillerie Srl in Comercial Química Sarasa, SL nosijo svoje stroške.


(1)  UL C 366, 24.11.2012.