28.4.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 129/19


Sodba Splošnega sodišča z dne 12. marca 2014 – Globosat Programadora proti UUNT – Sport TV Portugal (SPORT TV INTERNACIONAL)

(Zadeva T-348/12) (1)

((„Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava besedne znamke Skupnosti SPORT TV INTERNACIONAL - Prejšnja nacionalna figurativna znamka SPORTV - Relativni razlog za zavrnitev - Dokaz o uporabi prejšnje znamke - Člen 42(2) Uredbe (ES) št. 207/2009 in pravilo 22 Uredbe (ES) št. 2868/95“))

2014/C 129/24

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Globosat Programadora Ltda (Rio de Janeiro, Brazilija) (zastopnik: S. Micallef, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: J. Crespo Carrillo, zastopnik)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Sport TV Portugal, SA (Lizbona, Portugalska) (zastopnika: B. Braga da Cruz in J. Pimenta, odvetnika)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 23. maja 2012 (zadeva R 2079/2010-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Globosat Programadora Ltda in Sport TV Portugal, SA.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Globosat Programadora Ltda se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 311, 13.10.2012.