26.1.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 26/71


Tožba, vložena 15. oktobra 2012 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-115/12)

2013/C 26/146

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe na podlagi molka organa o zavrnitvi zahtevka za povrnitev škode, za katero tožeča stranka meni, da ji je nastala zato, ker ji je Komisija poslala dopis v zvezi z izterjavo 4 875 EUR iz naslova stroškov, katerih plačilo je Sodišče prve stopnje naložilo tožeči stranki v zadevi T-241/03.

Predlogi tožeče stranke

Zavrnitev – v kakršnikoli obliki – zahteve z dne 19. julija 2011, naj se razglasi za nično;

zavrnitev – v kakršnikoli obliki – pritožbe z dne 19. februarja 2012 proti odločbi o zavrnitvi z dne 19. julija 2011, naj se razglasi za nično;

quatenus oportet, dopis z dne 12. junija 2012 v francoskem jeziku, z referenčno številko „Ref. Ares(2012)704847 - 13/06/2012“ na desnem zgornjem delu prve od petih strani, naj se razglasi za ničen;

toženi stranki naj se naloži, da tožeči stranki plača 5 500 EUR skupaj z obrestmi po 10-odstotni letni stopnji z letno kapitalizacijo od 20. julija 2011 do dejanskega plačila;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.