26.1.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 26/24


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ourense (Španija) 2. novembra 2012 – Vueling Airlines S. A. proti Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

(Zadeva C-487/12)

2013/C 26/46

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ourense

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Vueling Airlines S.A.

Tožena stranka: Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

Vprašanje za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 22(1) Uredbe (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (1) z dne 24. septembra 2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti razlagati tako, da nasprotuje nacionalni določbi (člen 97 zakona 48/1960 o letalstvu), ki družbam za letalski prevoz nalaga, da potnikom vsekakor priznajo pravico do registracije enega kosa prtljage brez doplačila ali dviga osnovne cene kupljene vozovnice?


(1)  UL L 293, str. 3.