Sklep Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 5. septembra 2012 –
Farage proti Parlamentu in Buzek

(Zadeva T-564/11)

„Pravo institucij – Odločba predsednika Parlamenta, s katero je zoper evropskega poslanca izrekel sankcijo izgube pravice do dnevnice za desetdnevno bivanje – Odločba komisije za pravne zadeve Parlamenta, s katero je bil predlog poslanca za zaščito njegove poslanske imunitete razglašen za nedopusten – Očitna nepristojnost Splošnega sodišča – Očitna nedopustnost“

1.                     Ničnostna tožba – Pristojnost sodišča Unije – Tožba zoper organ institucije, pristojne za sprejetje izpodbijane odločbe – Nedopustnost – Tožba, ki jo je treba vložiti zoper institucijo, ki je sprejela akt (člen 263 PDEU) (Glej točko 18.)

2.                     Ničnostna tožba – Roki – Narava javnega reda – Preizkus sodišča Unije po uradni dolžnosti – Prepozna vloga – Prekluzija (člen 263, šesti odstavek, PDEU) (Glej točke od 20 do 23.)

3.                     Ničnostna tožba – Izpodbojni akti – Pojem – Akti, ki ustvarjajo zavezujoče pravne učinke – Odločba o zaščiti imunitete, ki jo je sprejel Parlament na predlog zadevnega poslanca – Odločba nima zavezujočih učinkov do nacionalnih sodišč – Nedopustnost tožbe (člen 263 PDEU) (Glej točki 27 in 28.)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti, prvič, odločbe predsednika Parlamenta z dne 2. marca 2010, ki tožeči stranki nalaga sankcijo izgube pravice do dnevnice za desetdnevno bivanje, drugič, odločbe predsedstva Parlamenta z dne 24. marca 2010, s katero je potrjen zgoraj naveden sklep predsednika Parlamenta, tretjič, odločbe komisije za pravne zadeve Parlamenta, ki je predlog tožeče stranke za zaščito imunitete razglasila za nedopusten, četrtič, odločbe Parlamenta, ki ni podrobno določena.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

N. P. Farage nosi svoje stroške in stroške Evropskega parlamenta.