Sodba Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 25. novembra 2014 –

Ryanair/Komisija

(Zadeva T‑512/11)

„Državne pomoči — Letalski sektor — Irska taksa na letalska potovanja — Oprostitev potnikov, ki so v tranzitu in transferju — Sklep o neobstoju državne pomoči — Neobstoj začetka formalnega postopka preiskave — Resne težave — Postopkovne pravice zainteresiranih strank“

1. 

Ničnostna tožba — Fizične ali pravne osebe — Akti, ki jih neposredno in posamično zadevajo — Sklep Komisije o neobstoju državne pomoči — Tožba zainteresiranih strank v smislu člena 108(2) PDEU — Opredelitev predmeta tožbe — Tožba zaradi varstva procesnih pravic zainteresiranih strank — Razlogi, ki se nanašajo na presojo informacij in dokazov, ki jih ima na voljo Komisija (člena 108(2) PDEU in 263, četrti odstavek, PDEU; Uredba Sveta št. 659/1999, člen 6(1)) (Glej točke 28, 29, 31 in 32.)

2. 

Pomoči, ki jih dodelijo države — Pregled Komisije — Faza predhodne preučitve in kontradiktorna faza — Združljivost pomoči z notranjim trgom — Težave pri presoji — Obveznost Komisije, da uvede kontradiktorni postopek — Resne težave — Pojem — Nepristranskost (člena 107(1) PDEU in 108(2) in (3) PDEU; Uredba Sveta št. 659/1999, člena 4 in 6(1)) (Glej točke od 57 do 62.)

3. 

Pomoči, ki jih dodelijo države — Pregled Komisije — Faza predhodne preučitve in kontradiktorna faza — Združljivost pomoči z notranjim trgom — Težave pri presoji — Obveznost Komisije, da uvede kontradiktorni postopek — Resne težave — Pojem — Nepristranskost — Dokazno breme — Okoliščine, ki omogočajo dokaz obstoja takih težav (člena 107(1) PDEU in 108(2) in (3) PDEU; Uredba Sveta št. 659/1999, člen 4(4)) (Glej točko 63.)

4. 

Pomoči, ki jih dodelijo države — Pregled Komisije — Ukrepi pomoči, ki niso bili priglašeni, vendar so se zoper njih pritožile zainteresirane tretje osebe — Obveznost Komisije, da v razumnem roku konča fazo predhodne preučitve — Obseg — Kršitev — Preučitev v konkretnem primeru (člen 108(3) PDEU) (Glej točke od 68 do 74.)

5. 

Pomoči, ki jih dodelijo države — Pregled Komisije — Faza predhodne preučitve in kontradiktorna faza — Združljivost pomoči z notranjim trgom — Težave pri presoji — Obveznost Komisije, da uvede kontradiktorni postopek — Okoliščine, ki omogočajo dokaz obstoja takih težav — Nezadostnost zgolj poteka roka, ki je daljši od običajnega trajanja predhodne preučitve (člena 107(1) PDEU in 108(2) in (3) PDEU; Uredba Sveta št. 659/1999, člen 4(4)) (Glej točko 75.)

6. 

Pomoči, ki jih dodelijo države — Pojem — Priznanje ugodnejše davčne obravnave nekaterim podjetjem s strani javnih organov — Vključitev — Prednosti, ki izvirajo iz splošnega ukrepa, ki se uporablja brez razlikovanja za vse gospodarske subjekte — Izključitev (člen 107(1) PDEU) (Glej točki 78 in 79.)

7. 

Pomoči, ki jih dodelijo države — Pojem — Poseben davčni ukrep — Selektiven predlagani ukrep — Utemeljitev, ki se nanaša na naravo ali splošno shemo davčnega sistema — Izključitev (člen 107(1) PDEU) (Glej točki 80 in 81.)

8. 

Pomoči, ki jih dodelijo države — Pregled Komisije — Faza predhodne preučitve in kontradiktorna faza — Združljivost pomoči z notranjim trgom — Težave pri presoji — Obveznost Komisije, da uvede kontradiktorni postopek — Nezadostna in nepopolna preučitev — Indici obstoja resnih težav (člena 107(1) PDEU in 108(2) in (3) PDEU; Uredba Sveta št. 659/1999, člen 4(4)) (Glej točke 88, 89, 94, 98, 102, 103, 105 in 106.)

9. 

Pomoči, ki jih dodelijo države — Upravni postopek — Obveznosti Komisije — Obveznost skrbnosti — Popolna preučitev — Skrbna in nepristranska preučitev pritožb — Preučitev vidikov, ki jih pritožnik ni izrecno navedel (člen 108(3) PDEU) (Glej točko 105.)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Sklepa Komisije C (2011) 4932 final z dne 13. julija 2011 v delu, v katerem je ugotovljeno, da to, da se irska taksa na letalska potovanja ne uporablja za potnike v tranzitu in transferju, ne pomeni državne pomoči v smislu člena 107(1) PDEU (državna pomoč SA.29064 (2011C ex 2011/NN)).

Izrek

1. 

Sklep Komisije C (2011) 4932 final z dne 13. julija 2011 se v delu, v katerem je ugotovljeno, da to, da se irska taksa na letalska potovanja ne uporablja za potnike v tranzitu in transferju, ne pomeni državne pomoči v smislu člena 107(1) PDEU (državna pomoč SA.29064 (2011C ex 2011/NN)), razglasi za ničen.

2. 

Evropska komisija nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila družba Ryanair Ltd.

3. 

Zvezna republika Nemčija in Irska nosita svoje stroške.