16.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 336/23


Sklep Splošnega sodišča z dne 11. septembra 2013 – Melkveebedrijf Overenk in drugi proti Komisiji

(Zadeva T-540/11) (1)

(Odškodninska tožba - Dajatev v sektorju mleka in mlečnih proizvodov - Uredba (ES) št. 1468/2006 - Očitna nedopustnost)

2013/C 336/47

Jezik postopka: nizozemščina

Stranke

Tožeče stranke: Melkveebedrijf Overenk BV (Sint Anthonis, Nizozemska), Maatschap Veehouderij Kwakernaak (Oosterwolde, Nizozemska), Mulders Agro vof (Heerle, Nizozemska), Melkveebedrijf Engelen vof (Grashoek, Nizozemska), Melkveebedrijf De Peel BV (Heusden, Nizozemska) in Mathijs Moonen (Nederweert, Nizozemska) (zastopnika: P. Mazel in A. van Beelen, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: Z. Malůšková in B. Burggraaf, zastopnika)

Predmet

Predlog za povračilo škode, ki je tožečim strankam domnevno nastala z Uredbo Komisije (ES) št. 1468/2006 z dne 4. oktobra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 595/2004 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1788/2003 o uvedbi dajatve v sektorju mleka in mlečnih proizvodov (UL L 274, str. 6).

Izrek

1.

Tožba se zavrže kot nedopustna.

2.

Družbam Melkveebedrijf Overenk BV, Maatschap Veehouderij Kwakernaak, Mulders Agro vof, Melkveebedrijf Engelen vof, Melkveebedrijf De Peel BV in M. Moonenu se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 347, 26.11.2011.