26.1.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 26/42


Sodba Splošnega sodišča z dne 5. decembra 2012 – Consorzio vino Chianti Classico proti UUNT – FFR (F.F.R.)

(Zadeva T-143/11) (1)

(Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava figurativne znamke Skupnosti „F.F.R.“ - Prejšnje figurativne nacionalne znamke CHIANTI CLASSICO - Relativni razlog za zavrnitev - Neobstoj verjetnosti zmede - Člen 8(1)(b) in (5) Uredbe (ES) št. 207/2009)

2013/C 26/80

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Consorzio vino Chianti Classico (Radda in Chianti, Italija) (zastopniki: S. Corona, G. Ciccone in A. Loffredo, odvetniki)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopniki: sprva V. Melgar in G. Mannucci, nato V. Melgar in D. Walicka, zastopniki)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Fédération française de rugby (FFR) (Marcoussis, Francija)

Predmet

Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 10. januarja 2011 (zadeva R 43/2010-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med Consorzio vino Chianti Classico in Fédération française de rugby (FFR)

Izrek

1.

Odločba četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT) (znamke in modeli) z dne 10. januarja 2011 (zadeva R 43/2010-4) se razveljavi v delu, v katerem je odbor za pritožbe zavrnil ugovor, ki je temeljil na členu 8(5) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti.

2.

V preostalem delu se tožba zavrne.

3.

Consorzio vino Chianti Classico in UUNT nosita vsak svoje stroške, priglašene v postopku pred Splošnim sodiščem.


(1)  UL C 152, 21.5.2011.