26.1.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 26/41


Sodba Splošnega sodišča z dne 11. decembra 2012 – Sina Bank proti Svetu

(Zadeva T-15/11) (1)

(Skupna zunanja in varnostna politika - Omejevalni ukrepi proti Iranu, sprejeti z namenom preprečevanja širjenja jedrskega orožja - Zamrznitev sredstev - Ničnostna tožba - Obveznost obrazložitve)

2013/C 26/79

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Sina Bank (Teheran, Iran) (zastopnika: B. Mettetal in C. Wucher-North, odvetnika)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: M. Bishop in G. Marhic, zastopnika)

Intervenientka v podporo tožene stranke: Evropska komisija (zastopnika: F. Erlbacher in M. Konstantinidis, zastopnika)

Predmet

Razglasitev ničnosti, prvič, Priloge VIII k Uredbi Sveta (EU) št. 961/2010 z dne 25. oktobra 2010 o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 423/2007 (UL L 281, str. 1) v delu, v katerem se nanaša na tožečo stranko, in drugič, dopisa z dne 28. oktobra 2010 o „sklepu“ Sveta glede tožeče stranke ter izjave, da se za tožečo stranko ne uporablja, prvič, Priloga II k Sklepu 2010/413/SZVP Sveta z dne 26. julija 2010 o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Skupnega stališča 2007/140/SZVP (UL L 195, str. 39), kakor je bila spremenjena s Sklepom Sveta 2010/644/SZVP z dne 25. oktobra 2010 o spremembi Sklepa 2010/413 (UL L 281, str. 81) v delu, v katerem se nanaša na tožečo stranko, drugič, člen 16(2) Uredbe št. 961/2010 in tretjič, člen 20(1)(b) Sklepa 2010/413.

Izrek

1.

Priloga II k Sklepu 2010/413/SZVP z dne 26. julija 2010 o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Skupnega stališča 2007/140/SZVP, kakor je bila spremenjena s Sklepom Sveta 2010/644/SZVP z dne 25. oktobra 2010 o spremembi Sklepa 2010/413, in Priloga VIII k Uredbi (EU) št. 961/2010 z dne 25. oktobra 2010 o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 423/2007 se razglasita za nični v delu, v katerem se nanašata na Sina Bank.

2.

Učinki Priloge II k Sklepu 2010/413, kakor je bila spremenjena s Sklepom 2010/644, se glede Sina Bank ohranijo do takrat, ko začne učinkovati razglasitev ničnosti Priloge VIII k Uredbi št. 961/2010.

3.

V preostalem se tožba zavrže.

4.

Svet nosi dve tretjini stroškov Sina Bank in dve tretjini svojih stroškov.

5.

Sina Bank nosi tretjino svojih stroškov in tretjino stroškov Sveta.

6.

Evropska komisija nosi svoje stroške.


(1)  UL C 72, 5.3.2011.