11.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 173/3


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 25. februarja 2011 vložilo Bundespatentgericht (Nemčija) – Alfred Strigl proti Deutsches Patent- und Markenamt

(Zadeva C-90/11)

2011/C 173/05

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundespatentgericht

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Alfred Strigl

Tožena stranka: Deutsches Patent- und Markenamt

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba razlog za zavrnitev iz člena 3(1)(b) in/ali (c) Direktive (1) uporabiti tudi za besedni znak, ki ga sestavljata kombinacija opisne besedne zveze in neopisnega zaporedja črk, če javnost to zaporedje črk dojema kot okrajšavo opisnih besed, ker je sestavljeno iz njihovih začetnih črk, in je tako treba znamko kot celoto razumeti kot kombinacijo opisnih označb ali okrajšav, ki druga drugo pojasnjujejo?


(1)  Direktiva 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (Kodificirana različica) (UL L 299, str. 25).