26.1.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 26/8


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 29. novembra 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Curtea de Apel București – Romunija) – SC Gran Via Moinești Srl proti Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București

(Zadeva C-257/11) (1)

(Direktiva 2006/112/ES - Davek na dodano vrednost - Členi 167, 168 in 185 - Pravica do odbitka - Popravki odbitkov - Nakup zemljišča in na njem zgrajenih zgradb z namenom rušenja teh zgradb in izvedbe nepremičninskega projekta na tem zemljišču)

2013/C 26/14

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Curtea de Apel București

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: SC Gran Via Moinești Srl

Toženi stranki: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Curtea de Apel București – Razlaga členov 167, 168 in 185(2) Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, str. 1) – Pravica do odbitka DDV za nakup zgradb z namenom njihove rušitve zaradi izvedbe nepremičninskega projekta – Ekonomska dejavnost pred izvedbo nepremičninskega projekta, ki vključuje prve naložbene izdatke, opravljene za potrebe izvedbe navedenega projekta – Popravek odbitkov DDV

Izrek

1.

Člena 167 in 168 Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost je treba razlagati tako, da ima družba, ki je zemljišče in na njem zgrajene zgradbe pridobila z namenom njihove rušitve in izgradnje stanovanjskega kompleksa na tem zemljišču, v okoliščinah, kakršne so te v postopku v glavni stvari, pravico do odbitka davka na dodano vrednost v zvezi s pridobitvijo navedenih zgradb.

2.

Člen 185 Direktive 2006/112 je treba razlagati tako, da rušitev zgradb, pridobljenih z zemljiščem, na katerem so bile zgrajene, opravljena z namenom izgradnje stanovanjskega kompleksa na mestu teh zgradb, v okoliščinah, kakršne so te v postopku v glavni stvari, ne povzroči obveznosti popravka začetnega odbitka davka na dodano vrednost v zvezi s pridobitvijo navedenih zgradb.


(1)  UL C 238, 13.8.2011.