26.2.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 63/30


Tožba, vložena 17. decembra 2010 – Aitic Penteo proti UUNT – Atos Worldline (PENTEO)

(Zadeva T-585/10)

2011/C 63/57

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Aitic Penteo, SA (Barcelona, Španija) (zastopnik: J. Carbonell, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Atos Worldline SA (Bruselj, Belgija)

Predlogi tožeče stranke

Odločba prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 23. septembra 2010 v zadevi R 774/2010-1 naj se spremeni in ugodi prijavi znamke Skupnosti št. 5480561;

podredno, odločba prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 23. septembra 2010 v zadevi R 774/2010-1 naj se razveljavi, in

toženi stranki in drugi stranki v postopku naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „PENTEO“ za blago in storitve iz razredov 9, 38 in 42 – Prijava znamke Skupnosti št. 5480561

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: druga stranka pred odborom za pritožbe

Znamka ali znak, navajan v postopku z ugovorom: Beneluška registracija št. 772120 besedne znamke „XENTEO“ za blago in storitve iz razredov 9, 36, 37, 38 in 42; mednarodna registracija št. 863851 besedne znamke „XENTEO“ za blago in storitve iz razredov 9, 36, 37, 38 in 42

Odločba oddelka za ugovore: ugoditev ugovoru

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: Tožeča stranka meni, da izpodbijana odločba krši (i) člen 14 Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki prepoveduje vsako diskriminacijo in zahteva enako obravnavanje v skladu z zakonom, (ii) člen 9 Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009, saj odbor za pritožbe ni upošteval prejšnjih pravic tožeče stranke, (iii) člena 75 in 76 Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009, ker odbor za pritožbe ni upošteval dejstev in dokazov, ki jih je pravočasno predložila tožeča stranka, in (iv) člena 8(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009, ker je odbor za pritožbe napačno presodil verjetnost zmede.